Invigning av Stureskolan. Kostymklädda herrar, och en och annan kvinna, sitter vid dukade bord. Bordet närmast fotografen, höger sida: Hilding Lund (från Byggnadsfirma Lund) och N...

Share to