Invigningsfest på Stureskolan. Vid dukade bord sitter festklädda damer och kostymklädda herrar. Kvinnan i bildens nedre, vänstra hörn, kan vara Karin Gustafsson, rektor Bror Gusta...

Share to