Sturevallen och Ladubacksgärdena sedda från Heliga Trefaldighetskyrkans torn. Norra skogen i bakgrunden. Bebyggelse vid Engelbrektsleden och senare byggda Fellingsbrovägen Det är ...

Share to