Sågen, exteriör. Timmer, bräder och plank ligger utanför byggnaden. Sågverk.

Share to