Sågen, sågverket, exteriör. Timmer ligger utanför. En grusväg i förgrunden. Husen, på kullen, ligger efter Prästgatan. Till vänster en transformatorstation.

Share to