Bilden är tagen på Södra åpromenaden. Cykelbron över Arbogaån. Villorna, till höger, ligger på Södra Ågatan. På den andra stranden ligger industrier efter Norra Ågatan.

Share to