Södra åpromenaden, västerut. Herrgårdsbron, Heliga Trefaldighetskyrkan, parhusen på Östra Hamngatan och förtöjda båtar i Arbogaån.

Share to