Baksida till fotografiet AKF 12071 som föreställer barn, vuxna och en musikorkester som tågar längs vattnet.

Share to