En tankbåt slussar vid Gravudden för vidare färd på Hjälmare kanal. Det är vårvinter, snön ligger fläckvis kvar.

Share to