TBV, högskolekurs. Män och kvinnor är samlade runt katedern i ett klassrum. På bänkarna ligger uppslagna böcker. En svart tavla syns bakom gruppen. Det är lågt i tak i rummet, vi...

Share to