Tekniska fabriken Örnen. Här låg ett dotterbolag till Arboga Margarinfabrik. Tvålen Elefanten tillverkades här, av restprodukter från margarintillverkningen.

Share to