Tele-kaveln. En orienteringstävling. Orienterare, med nummerlappar, kommer löpande ur skogen. De har sina kartor i händerna.

Share to