Tele-kaveln, en orienteringstävling. Tre män sitter på gräsmattan i trädgården. Mannen längst till höger är Gunnar Tallqvist/Gunnar Tallkvist

Share to