Ungdomar på nöjesfältet på Hamntorget. Några åker karusell med slänggungor.

Share to