Trafikdelaren, vid järnvägsstationen, är sönderkörd av en lastbil. I bilden ses en Volvo PV, en skylt till bensinmacken ESSO samt flerfamiljshus i Vasastan.

Share to