Arbetsdagen är slut, på CVA, Centrala Verkstaden. Männen cyklar hem. Person nummer två, från vänster, är Lars Englund. I bakgrunden ses bilparkeringen, byggnaden där vakten sitter...

Share to