Flygfoto över Arboga stad. De tre broarna; Herrgårdsbron närmast kameran, Kapellbron i mitten och Strömsnäsbron längst bort. Området mellan höghusen vid Munkgatan, i söder, till pa...

Share to