Ungdomsorkestern/Blåsorkestern uppträder. Dirigenten och de flesta av musikerna är klädda i uniform. Notställen är uppställda. I bakgrunden står ett piano.

Share to