Ungdomsorkestern/Ungdomsblåsorkestern uppträder. Tre grabbar spelar kornett. En slår på stora trumman. Alla är klädda i uniform.

Share to