Ungdomsorkestern uppträder. Blåsorkester. Blåsinstrument, valthorn och trumpeter.

Share to