Ungdomsorkestern övar. Karl-Axel Göransson instruerar Per Candell och Anna-Karin Eriksson. Grabben i mörk polo, med trumpeten i knät, är Anders Gelinder.

Share to