Valnämnden sammanträder i drätselkammarsalen på Rådhuset. Från vänster: Vidar Adolfsson, Georg Linell, borgmästare Daniel Ekelund (ordförande), Emanuel Carlsson, Erik Ring och Mar...

Share to