Östra Hamngatan i snöfall. En man kör med häst och kärra förbi Texacos bensinstation. På höger sida ses hamnmagasin. I bakgrunden kan man skönja Heliga Trefaldighetskyrkan.

Share to