Vintermotiv. Ågårdag på Västerlånggatan, Arbogaåns norra sida. Det är snö på taken. ("Lutande huset" revs i april 1969)

Share to