Vintermotiv från Herrgårdsbron. Utsikt över fastigheter på Strandvägen. Mitt i bild ses Heliga Trefaldighetskyrkan. Till vänster om den ligger Brandstationen. Det är vinter och sn...

Share to