Vintervy över staden, sedd från Törnberget. Is på Arbogaån. Strömsnäsbron och Heliga Trefaldighetskyrkan. Snötäckt landskap.

Share to