Vy mot Kapellbron och gångstråket vid Strandvägen. Tornet på Heliga Trefaldighetskyrkan syns över träden. En båt ligger i Arbogaån.

Share to