Vy över ågårdar längs Västerlånggatan. Tornet på Heliga Trefaldighetskyrkan syns över träden. I Arbogaån ligger Näckstenen. (Bilden är tagen efter 1969 eftersom "Lutande Huset" är...

Share to