Vy över ågårdar på Västerlånggatan (Arbogaåns norra sida) och Storgatan (åns södra sida). Kapellbron mitt i bilden. Tornet på Heliga Trefaldighetskyrkan ses till vänster. Över trä...

Share to