Vintervy över ågårdar på Västerlånggatan och Storgatan. Is på Arbogaån. Snö på hustaken. Kapellbron. Till vänster ses Heliga Trefaldighetskyrkan. I bakgrunden, mitt i bilden, ses ...

Share to