Vintervy över ågårdar på södra sidan av Arbogaån. I bakgrunden ses Strömsnäsbron. Is och snö på ån.

Share to