Avslutning för eleverna på yrkesskolan. Betygsutdelning i aulan på Nikolaliskolan. (För namn på eleverna, se bild 13490)

Share to