Avslutning för eleverna på yrkesskolan. Platsen är aulan på Nikolaiskolan. (För namnuppgifter, se bild 13490)

Share to