Avslutning för eleverna på yrkesskolan. Rektor Åke Bergström delar ut betyg till var och en. Platsen är aulan på Nikolaiskolan.

Share to