Yrkesskolan, verkstaden på Vasagymnasiet. Mannen i mitten är yrkeslärare Otto Daunfelt. Maskinhall med många elever verksamma.

Share to