Yrkesskolan, maskinhallen. Elever vid maskiner. Två lärare, iklädda skyddsrockar, ses i bildens nedre högra hörn. Den vänstra, av dem, är yrkeslärare Otto Daunfelt. En man i hatt o...

Share to