Yrkesskolan. Lärare Åke West tillsammans med elever. De båda stående eleverna är: okänd och Hans Hellberg De båda sittande eleverna är: Bengt Jonsson (Korv-Jonsson) och Gunnar Fr...

Share to