Yrkesskolan. Eleverna arbetar vid maskiner av olika slag. Närmast i bild ses skruvstycken på rad. Bilden är tagen i verkstaden på Vasagymnasiet.

Share to