Yrkesskolan. En elev svetsar. Han har skyddsglasögon, handskar och skyddsrock på sig. Flaskor med acytelen.

Share to