Arbogaån och bebyggelse på söder. Kapellbron till vänster. Fastigheter i kvarteren Sämskmakaren och Åldermannen, längs Storgatan. Biblioteket skymtar på andra sidan bron.

Share to