Änder på Storgatan, vid Leverts hörna (korsningen Storgatan - Kapellgatan) Längre bort på gatan ses en cykel, en man som promenerar samt tre bilar.

Share to