Ågårdar på södra sidan av Arbogaån. Kapellbron anas till vänster i bild. Adressen är Kapellgatan 10. Porträttmålaren Per Krafft den äldre, bodde här på 1700-talet.

Share to