Personalen vid Öhrlings revisionsbyrå. Stående, från vänster: Kristina Wallin, Marianne Andersson, Birgitta Blomberg, Marie Thorstensson, Barbro Öhling, Anna-Lena Berglund, Pernil...

Share to