Invigning av ombygda vägen till Örebro. Trots vinter och snö har många människor samlats för att vara med när bandet klipps. Någon har kameran med sig. Bakom publiken, står flera f...

Share to