Bandet klipps. Örebrovägen öppnas efter ombyggnad. En stor publik, de flesta män, har samlats. Det är vinter och snö.

Share to