Vägarbete. Örebrovägen ska snart öppnas efter ombyggnaden. En lastbil kör och en cyklist kör på vägen.

Share to