Österled med flerfamiljshus på båda sidor. Människor och bilar i rörelse. Vinter och snö.

Share to