Parhusen på Östra Hamngatan. Bergmansparken i förgrunden. En lyftkran och tornet på Heliga Trefaldighetskyrkan i bakgrunden.

Share to