Arbogaån svämmar över. Norra Ågatan är drabbad av översvämning. Lastbilskärror står nedsänkta i vattnet, några hjul sticker upp över ytan. Längre bort, i bild, ligger några skjul o...

Share to