Arboga Stadsbibliotek, interiör. Bakom lånedisken sitter Ingrid Broqvist. Tre ungdomar står i kö för att låna böcker.

Share to